ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ ଜିତିଲା ଭାରତ

ବମ୍ବେର ବାୱଁଖେଡେରେ ଟସ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତି ନେଇଥିଲା ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 188 ରନରେ ଅଲଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଜବାବରେ 39.5 ବୋଲରେ 5 ବିକେଟ ହରାଇ 191 ରନ କରିଥିଲା ଭାରତ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.